Femme Brutal Bergen: No Techno No Poetry (RU) + Siory (PL)

Femme Brutal Bergen har gleden av å invitere til konsertkveld med to utrolig kule acts torsdag 30. mai!

// ENGLISH BELOW

No Techno No Poetry (RU)

No Techno No Poetry (Anastasia Veprev, Anton Komandirov, Roman Osminkin, Marin Shamov) er en musikalsk kunstnerisk gruppe
som ble tvunget til å stanse sin virksomhet i Russland etter invasjonen av Ukraina. For å uttrykke sin motstand mot krig, publiserte de et antikrigsmanifest, og som gruppe sto de sammen om å fremme sin avsmak og avvisning av krigen.

Gruppemedlemmene bor for tiden i Wien, Berlin og Leipzig. I fjor i august spilte de den alternative grasrotfestivalen Karlsøya i Troms.

I Bergen vil gruppen opptre ved Marin Shamov og Anton Komandirov. Gruppen jobber med aktuelle spørsmål som politisk undertrykkelse, migrasjon, skeiv motstand, solidaritet og kroppslighet ved hjelp av ulike formater – konserter, forestillinger og videoproduksjon. Gruppen står for trans*queer*feministiske, antirasistiske, antikoloniale, antiimperialistiske, anarkistiske og miljømessige prinsipper.

Siory (PL)

Siory (søstre, søsterskap) er et band grunnlagt av multimediakunstneren og musikeren Ola Winnicka i 2019. Musikalsk befinner de seg i rappens fjerne forsteder, med energien til punkmusikk, et snev av ambient, elektronikk, og street, emosjonell prosa av Winnicka og hennes trekkspill. I 2023 ble koreograf og danser Wiktoria Sobota med på laget.

Siory er symbolsk ikke bare stemmen til kvinner, men til det universelle behovet for å skape en ny sosial konstruksjon - fri fra sjåvinisme, sexisme, i en ånd av radikal omsorg. Siory betyr mangfold, tillatelse til å oppleve forskjellige tilstander og moduser. De minner oss på hvor viktig kroppen er, og gjennom å jobbe med den uttrykker de noen ganger vanskelige følelser. Siory-show er fulle av visuelt innhold med stor oppmerksomhet på kostymer og lys.

CC: 120 kr

Femme Brutal er et queerfeministisk booking og DJ-kollektiv basert i Oslo og Bergen som organiserer konserter i samarbeid med Konsertforeninga.

// ENGLISH //

Femme Brutal Bergen has the pleasure of inviting you to a concert night with two incredibly cool acts on Thursday 30 May!

No Techno No Poetry (RU)

No Techno No Poetry (Anastasia Veprev, Anton Komandirov, Roman Osminkin, Marin Shamov) is a musical artistic group that suspended their activities in Russia, after the start of the full-scale Russian invasion of Ukraine. In order to express their anti-war stance, they published an anti-war manifesto and made a gesture of renunciation as a group.

Сurrently the group members live in Vienna, Berlin and Leipzig. Last year in august they played the alternative grassroot festival Karlsøya in Troms, Norway. This time the group will perform in the team of Marin Shamov and Anton Komandirov.

The group works with current issues such as political oppression, migration, queer resistance, solidarity, corporeality using different formats – musical concerts, performances and video production. The group stands on trans*queer*feminist, anti-racist, anti-colonial, anti-imperialist, anarchist and environmental principles.

Siory (PL)

Siory (sister, sistership) is a band founded by multimedia artist and musician Ola Winnicka in 2019. Musically, they are located in the distant suburbs of rap, with the energy of punk music, a touch of ambient, electronics, and street, girlish, emotional prose by Winnicka and her accordion. In 2023, choreographer and dancer -Wiktoria Sobota - joined the team.

Siory raise social issues, sometimes creating anthemic, critical, reactionary stories from the position of a feminist, or rather humanists, as the leader calls herself.

Siory symbolically is the voice not only of women, but of the universal need to create a new social construct - free from chauvinism, sexism, in the spirit of radical care. Siory means diversity, permission to experience different states and modes. They remind us how important the body is and through working with it they express sometimes difficult emotions. Siory shows are full of visual contents with great attention to costumes and light.

CC: NOK 120

Supported by Kulturdirektoratet.

Femme Brutal is a queerfeminist booking and DJ collective based in Oslo and Bergen that organizes concerts in collaboration with the Concert Association (Konsertforeninga).

Lignende konserter