Femme Brutal: Diva™/ Mac Lewandowski (PL) + Alam Niya (FR) + DJ METAN

DIVA™ (PL) /MAC LEWANDOWSKI (THEY/THEM) (PL)

er kjent som multimediakunstner, artist, den vi alle venter på, den fødte frontfigur, et ikon, en diva, en selvutnevnt kjendis, DJ. Med utgangspunkt i sine egne opplevelser og minner prøver de å forstå kjønn som noe som overskrider menneskelig forståelse. De interesserer seg for kunst som en måte å etablere et forhold til deltakerne på gjennom samhandling, og det rituelle, flyktige og nesten mystiske vesenet performativ kunst har, ved å snu om på hva vi anser som hellig og vanhellig, normativt og normbrytende. Deres kunstneriske praksis er tett knyttet til representasjon, å ta rom tilbake, gjennom konstant kamp i den offentlige debatten om rettighetene til de ikke-heteronormative.

ALAM NIYA (FR)

er en multidisiplinær fransk kunstner. Hun skal fremføre en ekspansiv lyd-performance hvor hun skaper et drømmeaktig rom for transe, en kollektiv introspeksjon. Mellom sukk, hvisk og vokale eksplosjoner bruker hun stemmen sin som et instrument og som et utgangspunkt for improvisering. Med denne mutanten av en stemme utforsker hun soniske teksturer på viddene av det teknologiske og det organiske. Hun ønsker å uttrykke de fysiske sidene av lyd ved hjelp av opptak fra verden og lyddesign. For å bygge videre på sitt forrige verk (Tendre Ael); er Alam Niya på søken etter en ekte og helbredende retning i livet hvor hun kan ta avstand fra konfrontasjoner og omfavne en mørk ømhet, en radikal nærhet.

DJ METAN spiller gass heavy fun house etter konsertene. DJ METAN er en del av kollektivet Danza Bastant som har
radioprogram tirsdager på RadiOrakel (tune in FM 99,3) og spiller i
Skitzosatan som spiller konsert for Femme Brutal 7.oktober!

CC: 170 / 120 (medlemmer av Konsertforeninga, student)

Dører 20:00 // konsertstart 21:00

I samarbeid med Konsertforeninga, med støtte fra Oslo Kommune og Norsk Kulturråd.

—— ENGLISH ——

We are trilled for this autumns first Femme Brutal concerts at Mir and proud to present two exciting artists who will have their first performances in Oslo just for us!

DIVA™/MAC LEWANDOWSKI (THEY/THEM) (PL)

A person known as a multimedia artist, performer, the one everyone is waiting for, born headliner, an icon, a diva, celebrity by choice, DJ. Base don their own experience and memory, they try to understand gender as something that goes beyond human cognition. They is interested in art as a way of establishing relationships with the participant through joint action, the ritual, ephemeral and almost mythical nature of the performative act by switching the roles of what is considered to be sacred and profane, normative and non-normative. Their artistic practice is closely related to representation, regaining a place, through
constant fight in public discourse on the rights of non-heteronormative.

ALAM NIYA (FR)

is a multidisciplinary french artist. Here she presents an immersive sound performance to create a dreamlike space of trance, a collective
introspection. Between sighs, whispers and vocal explosion, she uses her voice as an instrument and a support for improvisation. This mutant voice explore its way through sonic textures at the edge of technological and organic. She wants to express the physicality of sound, with a practice of field recording and sound design. In the continuity of her previous project (Tendre Ael); Alam Niya is looking
for a raw healing path, she turn away from confrontation to embrace a
dark sweetness, a radical intimacy. No track has been released under this name yet. The first publications will be the testimony of a precise moment and space based on the recording of her live performances.

DJ Lang Jente will jockey electro, house and breakbeat for us before and after the concerts. Lang Jente is a part of the collective Danza Bastant who you can tune in to every tuesday at RadiOrakel FM 99,3and listen to their radioshow and she also plays in Skitzosatan that will play a show for Femme Brutal 7th of october!

Doors 20:00 // concert 21:00

Lignende konserter